https://m.me/thegioisteak?ref=w6962636
IconHeader
3 chi nhánh tại Quận 1, Bình Thạnh & Gò Vấp

IconHeader 9:00 - 22:00 Thứ 2 - Chủ Nhật
IconHeader Anh Nhân: 0918426003

STEAK

STEAK

STEAK

STEAK

USA Rib eye steak
USA Rib eye steak

175.000 VNĐ

USA Topblade steak
USA Topblade steak

130.000 VNĐ

Beefsteak
Beefsteak

78.000 VNĐ

Bò lúc lắc
Bò lúc lắc

78.000 VNĐ

Steak cừu
Steak cừu

92.000 VNĐ

Steak nai
Steak nai

92.000 VNĐ

Steak đà điểu
Steak đà điểu

79.000 VNĐ

Steak cá sấu
Steak cá sấu

74.000 VNĐ

Steak gà fillet
Steak gà fillet

65.000 VNĐ

Steak cá hồi
Steak cá hồi

155.000 VNĐ

Ức vịt đút lò
Ức vịt đút lò

135.000 VNĐ

STEAK

Zalo
Zalo