https://m.me/thegioisteak?ref=w6962636
IconHeader
3 chi nhánh tại Quận 1, Bình Thạnh & Gò Vấp

IconHeader 9:00 - 22:00 Thứ 2 - Chủ Nhật
IconHeader Anh Nhân: 0918426003

EXTRA

EXTRA

EXTRA

EXTRA

Bread steak
Bread steak

49.000 VNĐ

Smoked sausage
Smoked sausage

29.000 VNĐ

Sunrine egg
Sunrine egg

10.000 VNĐ

French fries
French fries

33.000 VNĐ

Fresh bread
Fresh bread

6.000 VNĐ

Sauce thêm
Sauce thêm

14.000 VNĐ

EXTRA

Zalo
Zalo